Tuesday, June 5, 2012

அறிமுகம் நடாத்தும் தொழிநூட்ப தொடல் போட்டி

3:42 AM Posted by Mohamed Basith No comments


அறிமுகம் நடாத்தும் தொழிநூட்ப தொடல் போட்டியில் நீங்களும்
பங்குபெறலாம்
மொபைல் மூலமாக பங்குபெற
Full Name , NIC No, Contact No, Age
0752909444/0775052072
அனுப்பவும்
மின்னஞ்சல் மூலமாக பங்கபெற
Full Name , NIC No, Contact No, Age
basithjm@gmail.com
அனுப்பவும்0 comments:

Post a Comment