Tuesday, October 23, 2012

Google Map உங்களுடைய பெயரை/ஊரை சேர்ப்பது எப்படி?

9:40 AM Posted by Basith jm , No comments

 

இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு வழிகாட்டி என்றால் அது கூகுள் மேப் என்று சொல்லலாம். கணினி, அலைபேசி என்று இரண்டிலும் உள்ள இதன் மூலம் தெரியாத ஊர்களில் அங்கே, இங்கே அலைந்து அவஸ்தைபடாமல் எளிதாக நாம் செல்ல வேண்டிய இடத்தை அடைந்து விடலாம். நகரங்களில் கிட்டத்தட்ட அனைத்து இடங்களையும் கொண்டுள்ள இதில், பெரும்பாலான கிராமங்களை குறித்த தகவல்கள் இல்லை. அப்படி இல்லாத இடங்களை, ஊர்களை எப்படி கூகுள் மேப்பில் சேர்ப்பது என்று பார்ப்போம்.

Wednesday, October 17, 2012

Add Facebook Recommendations Bar To Blogger

9:03 AM Posted by Basith jm , , , No comments
In order to keeping busy visitors on our blogs finally we got the plugin which we have been waiting from long time,recently facebook has launched their "Recommendation Bar" in beta version,the Recommendation Bar is a plugin which shows a number of some recommended articles for your readers or visitors and you can set number of recommended articles,when any visitor visits to your any post,after some specific time the plugin pop ups at the right/left corner of your blog with the recommended articles,thats why its helps you to keep busy your visitors on your blog.The plugin contains title of your post,thumbnail and number of likes just below of that post and the plugin shows the only those articles which are previously liked or shared on facebook.If you want more such plugins then I am listing some similar widgets and plugins -

Create Dropdown Menu For Labels Widget

8:57 AM Posted by Basith jm , , 1 commentA labels widget displays your posts’ labels and each label is linked to a page containing posts which fall under that label. Usually as your posts increases, so will your labels. If you don’t limit them, sooner or later your labels widget will take over your sidebar!

Fortunately you can prevent that from happening by converting the widget into a a dropdown (or is it a pulldown?) menu. Your labels widget will be reduced to just one line! And it only expands into a full list when you click it.


Sunday, October 14, 2012

உங்கள் புதிய ஐபோன் 5 சிறந்த Games

3:40 AM Posted by Basith jm , , , No comments

எல்லோரும் நிறைய விளையாட்டு உருவாக்குநர்கள் ஐபோன் 5 புதிய விகிதம் மாற்றியமைத்துக்கொண்டன கொண்டு தங்கள் பற்களின் gritting என்று கவலை போது, பல ஏற்கனவே தங்கள் பயன்பாடுகளை மேம்படுத்தப்பட்டது உங்கள் புத்தம் புதிய iOS 6 உங்கள் mitts கிடைக்கும் இரண்டாவது அவர்கள் தயாராக வேண்டும் சாதனம். நாங்கள் இங்கே சிறந்த சிலவற்றை வரை வளர்க்கப்படுகின்றன.

Top 20 Android Apps you must try!

3:20 AM Posted by Basith jm No comments


Stores, houses, mansions–towers! The sky’s the limit as you fashion your humble burg into the world’s most powerful fiscal force! Place compatible structures near each other to craft specialty districts or “combos,” adding flavor to your town while reaping big bonuses and boosting Land Price!

Saturday, October 13, 2012

Apple iPhone 5 vs Samsung Galaxy S3

3:13 AM Posted by Basith jm 3 comments
When it comes to rivalry in the smartphone Universe, the dispute does not come any more intense than it is between Apple’s iPhone line and Samsung’s Galaxy S line.
Samsung and Apple are the two absolute leaders in the smartphone market, account for 50% of the smartphones sold each month (Apple sells an iPhone for any two smartphones sold by

Friday, October 12, 2012

5 Tricks To Protect Your Facebook Account from Hackers

9:03 AM Posted by Basith jm , No commentsSome Facebook business Pages lost tens of thousands of fans today, but they shouldn’t fret. Facebook has confirmed with me that it’s currently purging fake accounts and Page Likes as it implements site integrity improvements announced last month. You can see the evidence on Pages like Zynga’s Texas HoldEm Poker whose fan count dropped by 96,000 today after steady after long steady growth.
Illegitimately created accounts are being deleted, and Likes gained from malware, compromised accounts, or deceived users are being removed. So no, everyone doesn’t just hate your Page’s last status update.

Thursday, October 11, 2012

How To Unlock HSDPA Huawei USB All Models Modem For Free

10:05 AM Posted by Basith jm No comments

Hey! u know how to unlock huawei modems free..this post tell you how to unlock huawei modems free over the internet. so very easy'you want a only 15-Digits IMEI number your huawei modem'and i'm give you video tutorial for this post.but it; is very easy.i hope you really like this post..Thank you.


Files & Folder-களை Delete செய்ய முடியில்லையா கவலையா விடுங்க.

9:28 AM Posted by Basith jm , No comments

சில சமயங்களில் கணினியில் குறிப்பிட்ட Folder/File போன்றவற்றை டெலீட் செய்யும் போது Access Denied என்று வரும். என்ன தான் பிரச்சினை என்று நமக்கு தெரியாது. ஆனால் டெலீட் செய்யவும் இயலாது.அதன் காரணத்தையும்  அவற்றை உடனடியாக டெலீட் செய்ய என்ன வழி என்று பார்ப்போம். 

Advanced Photoshop Covers

3:54 AM Posted by Basith jm , No comments

The magazine shares some great Photoshop techniques, as wel as good written tutorials and inspirational articles.

Last year, I placed an article online called "Advanced Photoshop Covers  As you could have expect, this is part 2 of the Dutch Advanced Photoshop Covers that are so inspirational, that you'll surely get your design fluids flowing.

Transform a person into an alien Photoshop Grapchis

3:49 AM Posted by Basith jm , No comments


   

In this tutorial is written how to create a very cool looking alien using Adobe Photoshop. Grab a picture of someone and get ready to alienize it!Go to File > New (Ctrl+N) to create a new file. Make sure that you have your background settings toTransparent. Now search for a portrait on your PC to use and add it to your newly created file. For this tutorial I used a picture of Tom Cruise to alienize (Source file ). Ofcourse you can use a picture of your friend, a family member or even yourself.

HACK Codes Nokia Mobile Phone

3:24 AM Posted by Basith jm No comments
 


1.  Imagine ur cell battery is very low, u r expecting an important call and u don’t have a charger.
     Nokia instrument comes with a reserve battery. To activate, key is “*3370#”
     Ur cell will restart with this reserve and ur instrument will show a 50% increase in battery.
     This reserve will get charged when u charge ur cell next time.
     *3370# Activate Enhanced Full Rate Codec (EFR)-Your phone uses the best sound quality but talk time    is reduced by approx 5%

Switch off Nokia phone "MAGIC SMS"

3:18 AM Posted by Basith jm No comments


Here is a killer trick of a MAGIC SMS ,which allow you to switch off other's mobile phone.When this message is read the phone get switched off.Wan't to know the secret? Follow below steps